Вакансії

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

 

                                                                          21.07.2022  № 16-о

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір  на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу

організаційної роботи, звернень громадян, діловодства та контролю

Департаменту соціального захисту населення

Запорізької обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки.

Знайомиться з  матеріалами та документами Офісу Президента України, Апарату  Верховної  Ради  України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної  політики України та іншими міністерствами України, обласної  державної адміністрації, наказів та доручень директора Департаменту, тематично  класифікує та згідно резолюції директора доводить документи до відома  виконавців.

Знайомиться із змістом документів та здійснює постановку документів на контроль, своєчасне доведення документів до відома виконавців, облік і узагальнення результатів контролю за виконанням документів та доручень, щоденне зняття документів з контролю та надання працівникам Департаменту допомоги у підготовці  інформацій для органів влади вищого рівня.

Постійно працює у комп’ютерній програмі "Контроль виконавської дисципліни" та забезпечує роботу з документами в системі електронного документообігу.

Забезпечує оперативне інформування відповідних підрозділів облдержадміністрації  про стан підготовки  контрольних  документів та роботу щодо правильності і своєчасності оформлення документів відповідно до номенклатури справ для підготовки та передачі на державне зберігання.

Здійснює реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом та з документами для службового користування.

Разом з начальником відділу забезпечує складання номенклатури справ Департаменту, контроль за її формуванням, оформленням та зберіганням та підтримує в належному стані документи та матеріали, завершені діловодством до передачі їх на архівне зберігання.

Забезпечує виконання інструкції ведення діловодства у структурних підрозділах Департаменту.

Оперативно виявляє факти порушень виконавської дисципліни, готує та подає начальнику відділу доповідні записки  про виявлені  факти  порушень   виконавської дисципліни у структурних підрозділах Департаменту.

Постійно спілкується  із абонентами за телефонними запитами та надає працівникам Департаменту допомогу у підготовці інформації для органів влади вищого рівня.

Веде  облік надходження документів органів влади вищого рівня та персонально відповідає за технічний стан комп’ютерної техніки.

Виконує інші поточні завдання начальника відділу.

Умови оплати праці.

Посадовий оклад – 5800 гривень.

Оплата праці здійснюється  відповідно до статей 50, 52 Закону України "Про державну службу" та  постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення

на посаду.

 

Строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу,   або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення або скасування воєнного стану.

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Особа подає до Департаменту соціального захисту населення такі документи:

1) Заповнене резюме за затвердженою формою ;

2)  Заповнену особову картку встановленого зразка;

3) Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

4) Документи, що підтверджують відповідну ступень вищої освіти;

5) Документи, що підтверджують досвід роботи.

 

Інформація приймається до 12 години 27 липня 2022 року включно.

 

Прийом документів здійснюється

Особисто з 9:00-15:00 за адресою: вул. Олександрівська, 48, каб.14, м. Запоріжжя, 69063

на ел. адресу: kadru-dszn@ukr.net

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Єлховікова Євгенія Борисівна,                                              

тел.: (061) 764-42-65

e-mail: kadru-dszn@ukr.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.Досвід роботи.

 

не потребує

3.Володіння державною мовою.

Вільне володіння державною мовою

 

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

 

Компоненти вимоги

Ефективність координації з іншими

  • здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
  •  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
  • здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль.

 Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

 Відповідальність

 - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків;

 - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень.

 Знання сучасних інформаційних     технологій.

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

 - здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

 

 

Професійні знання

 

1.Знання законодавства.

 

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

 

2.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Закон України «Про інформацію».

Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

Закону України «Про звернення громадян»;

Постанови КМУ від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»;

Постанови КМУ від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію».

 

   

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказом Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

 

                                                                          06.06.20229-о

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про добір  на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В» - головного спеціаліста сектору управління персоналом

Департаменту соціального захисту населення

Запорізької обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки.

1. Готує проєкти наказів щодо призначення на посади в Департаменті, переведення на інші посади, звільнення з посад, з інших кадрових питань. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення, переведення на посади та звільнення персоналу.

2. Здійснює облік стажу роботи працівників Департаменту, що дає право на надбавку за вислугу років. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.

3. Бере участь у підготовці посадових інструкцій працівників Департаменту.

4.Готує матеріали про заохочення працівників Департаменту,  веде відповідний облік.

5. Здійснює виготовлення, видачу, облік, заміну та знищення посвідчень працівників Департаменту.

6. Оформлює матеріали про прийняття присяги державними службовцями Департаменту, присвоєння рангів державним службовцям, внесення відповідних записів до трудових книжок.

7. Веде облік, зберігання, оформлення трудових  книжок  та особових справ працівників Департаменту.

8. Контроль за вчасністю подання завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, надання консультативної допомоги.

9. Проводить перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

10. Здійснює організацію і ведення військового обліку військовозобов’язаних Департаменту.

11. Готує матеріали для проведення конкурсного відбору на посади державних службовців Департаменту.

12. Здійснює проведення, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби у Департаменті.

13. Здійснює  проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України  «Про очищення влади».

14.Виконує інші доручення керівника Департаменту та завідувача сектором управління персоналом.

Умови оплати праці.

Посадовий оклад – 5800 гривень.

Оплата праці здійснюється  відповідно до статей 50, 52 Закону України "Про державну службу" та  постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення

на посаду.

 

Строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення або скасування воєнного стану.

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Особа подає до Департаменту соціального захисту населення такі документи:

1) Заповнене резюме за затвердженою формою ;

2)  Заповнену особову картку встановленого зразка;

3) Документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

4) Документи, що підтверджують відповідну ступень вищої освіти;

5) Документи, що підтверджують досвід роботи.

 

Інформація приймається до 12 години 10 червня 2022 року включно.

 

Прийом документів здійснюється

Особисто з 9:00-15:00 за адресою: вул. Олександрівська, 48, каб.14, м. Запоріжжя, 69063

на ел. адресу: kadru-dszn@ukr.net

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Єлховікова Євгенія Борисівна,                                              

тел.: (061) 764-42-65

e-mail: kadru-dszn@ukr.net

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 

1.Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.Досвід роботи.

 

не потребує

3.Володіння державною мовою.

Вільне володіння державною мовою

 

 

Вимоги до компетентності

 

Вимога

 

Компоненти вимоги

Ефективність координації з іншими

  • здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
  •  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
  • здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль.

 Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;
- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

 Відповідальність

 - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків;

 - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень.

 Знання сучасних інформаційних     технологій.

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов'язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

 - здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

 

 

Професійні знання

 

1.Знання законодавства.

 

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

 

2.Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кодекс законів про працю України;

- Закон України «Про очищення влади»;

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про відпустки»;

- Закон України «Про захист персональних даних»;

- Закон України «Про пенсійне забезпечення»;

- Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

- Постанова Кабінету Міністерства України від 20.04.2016 №306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»;

- Постанова Кабінету Міністерства України від 25.03.2016 №229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби»;

- Постанова Кабінету Міністерства України від 23.08.2017 № 640 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»;

- Наказ НАДС від 03.03.2016 №47 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу»;

- Наказ НАДС від 22.03.2016  № 64 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня                     2016 року № 921 «Про затвердження порядку організації              та ведення військового обліку призовників                                                   і військовозобов’язаних»;

- Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;