Соціальні послуги, нормативно-правова база

Перелік нормативних документів

Закони України

Закон України «Про соціальні послуги»№ 2671-VIII

Закон України «Про психіатричну допомогу»№ 1489-III 

Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» № 3160-V

Закон України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VI

 

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 70 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1460 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040 і від 7 березня 2022 р. № 214»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 560 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання соціальних послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 № 591 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 і від 6 жовтня 2021 № 1040»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 269  «Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації), яких надається фінансова підтримка»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України№ 676 від 17.07.2019 «Про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)» (Положення про Єдиний державний реєстр соціальної сфери)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору»

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 430 «Про затвердження Порядку підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 357 «Деякі питання організації електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 833 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 722 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 204 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 783 «Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»

  

 

 

Державні стандарти соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.05.2022 № 145 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору»;

Наказ Міністерства соціальної політики України № 147 від 25.03.2021 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452 «Про затвердження Державного стандарту денного догляду»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 458 «СТАНДАРТ
надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 № 495 «Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.09.2013 № 596 «Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.04.2015 № 372  «Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514  «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016№ 58  «Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 № 198  «Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318  «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2016 № 892 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.09.2016 № 1044 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.09.2016 № 1067 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.08.2017 № 1307  «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.12.2018 № 1901  «Про затвердження Державного стандарту соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.06.2017  № 956 Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.05.2021 № 220 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги перекладу жестовою мовою»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 № 335 «Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома».

 

 

 

Накази Міністерства соціальної політики України

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.05.2022 № 151 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства соціальної політики України».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.05.2022 № 150 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.05.2022 № 147 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства соціальної політики України»;

Наказ Міністерства соціальної політики України 18.04.2022 № 135 «Про затвердження форми акта про надання повнолітній особі соціальних послуг екстрено (кризово)»;

Наказ Міністерства соціальної політики України № 131 від 15.03.2021 «Про затвердження типової програми навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.03.2021 № 146 Про затвердження примірної форми договору про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.08.2011 № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.11.2011 № 432 «Про затвердження Типового положення про спеціальний будинок-інтернат»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 27.12.2013 № 904  «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 28.10.2014 № 828 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.03.2015 № 332 «Про затвердження Методики оцінки конкурсних пропозицій учасників конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 14.07.2016 № 762 «Про затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 30.01.2017 № 138 «Про затвердження форми звітності № 12-соц (річна) «Звіт про організацію надання соціальних послуг» та інструкції щодо її заповнення»

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.11.2018 № 1713 «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 № 414 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги»

Наказ  Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 № 419 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг»
 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 05.08.2020 № 555 «Деякі питання реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.09.2020 № 644 «Про затвердження Примірної структури та штатного нормативу чисельності працівників республіканського Автономної Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.03.2021 № 130 «Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2021 рік».

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2020 № 847 «Про затвердження Типового договору про соціальні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2021 № 37 «Про затвердження форм документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.03.2021 № 136 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення»


 

 

Спільні накази Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики України

Спільний наказ Міністерства охорони здоров'я та Мінстерства соціальної політики України від 23.05.2014  № 317/353 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги паліативного догляду вдома невиліковно хворим»

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 556-р «Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.09.2018 № 688-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 202-р «Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії подолання бідності»