Альтернативна служба

 
Направлення громадян на альтернативну (невійськову) службу
 
Альтернативна (невійськова) служба, є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.
Питання проходження альтернативної служби регулюються Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу» та Положенням про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 № 2066.
 
Право на альтернативну службу
Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Не направляються на альтернативну службу особи, які звільнені від призову на строкову військову службу або яким надано відстрочку.
 
Релігійні організації, віровчення яких не допускає користування зброєю:
• Адвентисти – реформісти;
• Адвентисти сьомого дня;
• Євангельські Християни;
• Євангельські Християни Баптисти;
• Покутники;
• Свідки Єгови;
• Харизматичні Християнські церкви;
• Християни Віри Євангельської;
• Християни Євангельської Віри;
• Товариство свідомості Крішни.
 
Місце проходження альтернативної служби
Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді, яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Христа України.
 
Терміни проходження альтернативної служби
Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби і становить 27 місяців, а для осіб, які мають вищу освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра – 18 місяців. 
 
Документи, які необхідно подати для направлення на альтернативну службу
Для вирішення питання  про  направлення  на  альтернативну службу громадянин після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж  за два  календарні місяці до  початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову  службу до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації за  місцем  проживання особисто подає наступні документи:
 
1. Письмова заява;
2. Документ, що підтверджує істинність релігійних переконань та приналежність громадянина до відповідної релігійної організації (довідка релігійної організації);
3. Довідка про склад сім’ї;
4. Довідка з місця роботи чи навчання;
5. Копія документа про освіту;
6. Копія паспорта.
 
Початок проведення призову громадян на строкову військову службу встановлюється на підставі Указу Президента України.
 
Довідки за телефоном: (0612) 764 42 65