Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

       Державна   соціальна   допомога   інвалідам  з  дитинства  та дітям-інвалідам  призначається  управліннями  праці та соціального захисту  населення  районних державних  адміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та  соціального  захисту  населення  виконавчих  органів  міських, районних  у  містах (у разі їх створення) рад (далі - органи праці та  соціального  захисту  населення).

     Департаментом соціального захисту інвалідів розроблено буклет "Деякі види матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, встановлених законодавством для повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю".

    Текст даного буклету розміщено на офіційному сайті Мінсоцполітики на головній сторінці у розділі «Повідомлення» та у розділі «Діяльність» у підрозділі «Соціальний захист».

      Також текст буклету можна завантажити за цим посиланням.


           Право  на  державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства  та  діти-інваліди  віком  до  18  років.

         Причина, група інвалідності,  строк,  на який  встановлюється інвалідність   інвалідам   з   дитинства,   визначаються   органом медикосоціальної експертизи згідно із законодавством України.    

Причина і   строк,   на   який   встановлюється  інвалідність дітям-інвалідам, визначаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів.   

Якщо інвалід з дитинства або дитина-інвалід має  право  на  пенсію у зв'язку з втратою годувальника і державну соціальну  допомогу  відповідно  до  Закону  України "Про державну соціальну  допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", ці виплати  призначаються  одночасно. 

         До  опікунів  та  піклувальників відносяться прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, які відповідно до статей 255,  256-2  та  256-6  Сімейного  кодексу  України  (  2947-14  ) виконують  обов'язки опікуна або піклувальника, без спеціальних на те  повноважень.

 

         Розміри допомоги:  Державна  соціальна  допомога  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам призначається у таких розмірах:

     інвалідам з дитинства I групи -  100  відсотків  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

     інвалідам  з  дитинства  II групи - 80 відсотків прожиткового мінімуму  для  осіб,  які  втратили працездатність;

     інвалідам    з   дитинства   III   групи   -   60   відсотків прожиткового  мінімуму  для  осіб,  які  втратили  працездатність;

     на дітей-інвалідів  віком  до  18  років   -   70   відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

     Державна соціальна допомога призначається на кожного інваліда з дитинства чи дитину-інваліда відповідно до цього Порядку.

 

Важливо!   Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам

з дитинства і дітям-інвалідам подаються такі документи:

 • заява  про  призначення  усіх  видів  соціальної  допомоги за формою,  що затверджується наказом Мінпраці;
 • паспорт або  в разі його відсутності інший документ,  що може засвідчувати  особу,  яка  подає  заяву;    
 • довідка  про  реєстраційний  номер  облікової картки платника податків
 • оригінал  та  копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
 • довідка  з місця навчання із зазначенням факту перебування на повному  державному утриманні;
 • довідка про  місце  проживання  інваліда  з   дитинства   або дитини-інваліда   чи  копія  паспорта  інваліда  з  дитинства  або дитини-інваліда з відомостями про місце проживання;
 • довідка   про   місце   проживання   законного  представника, піклувальника,  який  подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про  місце  проживання. 

Заява  про призначення державної соціальної допомоги інваліду з    дитинства,   який   визнаний   недієздатним,   а   також   на дитину-інваліда  подається  одним  із  законних  представників  за місцем  постійного  проживання або за місцем фактичного проживання особи,  яка подає заяву, при умові подання довідки про неодержання цієї  допомоги  в органі праці та соціального захисту населення за місцем  постійного  проживання. 

     Якщо з   заявою   звертається  опікун  або  піклувальник,  то подається  також  копія  рішення   про   встановлення   опіки   чи піклування.

 

Важливо!  Державна   соціальна   допомога  призначається  з  дня звернення за її призначенням.

Днем звернення за призначенням державної соціальної  допомоги вважається  день  приймання  органом  праці та соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

Державна  соціальна  допомога  інвалідам  з  дитинства, призначається  на  весь  час  інвалідності,  встановленої органами медико-соціальної   експертизи

     На дітей-інвалідів  державна соціальна допомога призначається на строк,  зазначений  у  медичному  висновку,  який  видається  у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку включно.

доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 229/569/402 ( z0805-06 ) від 19.06.2006 }

 

Надбавка на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами

До  державної  соціальної  допомоги  призначається також надбавка на догляд:

 • за інвалідами з дитинства І групи;
 • за  одинокими  інвалідами  з дитинства II і III групи, які за висновком             лікарсько-консультативної            комісії лікувально-профілактичного     закладу    потребують    постійного стороннього  догляду; 
 • за дітьми-інвалідами.

До  державної соціальної допомоги дітям-інвалідам віком до 18 років призначається надбавка на догляд за ними.

         Надбавка на  догляд  за  дитиною-інвалідом  віком до 18 років призначається одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику,  які  фактично   здійснюють  догляд   за   дитиною- інвалідом.

         Одиноким матерям  (одиноким  батькам)  надбавка  на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років  призначається  незалежно  від факту  роботи  навчання  та  служби.

 

Розмір надбавки на догляд:

 • за інвалідом з дитинства I групи, віднесеним до підгрупи А, - 75  відсотків  прожиткового  мінімуму  для  осіб,   які   втратили працездатність; 
 • за  інвалідом з дитинства I групи,  віднесеним до підгрупи Б,  - 50 відсотків прожиткового мінімуму  для  осіб,  які втратили  працездатність; 
 • за одиноким  інвалідом  з  дитинства  II   і   III   груп   - 15 відсотків   прожиткового   мінімуму   для  осіб,  які  втратили працездатність;
 • за дитиною-інвалідом  підгрупи А  віком   до  6  років  -  100  відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
 • за дитиною-інвалідом   підгрупи А віком  від 6 до 18 років - 100 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
 • за дитиною-інвалідом  віком   до  6  років  -  50  відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років;
 • за дитиною-інвалідом   підгрупи А віком  від 6 до 18 років - 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

         Надбавка  на догляд призначається з дня звернення за її призначенням.

 

 Важливо!   Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока   матір   (одинокий   батько)   додатково  до зазначених документів, подає:

     оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації  народження  відомостей  про батька  дитини,  якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в органах праці та соціального захисту населення як одинока мати,  або  довідку  зазначених органів про те,  що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати;

     довідку про  спільне  проживання з дитиною-інвалідом,  видану уповноваженим  органом  за  місцем  проживання.  При  неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює  обстеження  на  дому  і   складає   акт   обстеження   з висвітленням цих фактів за формою;

     рішення про  усиновлення (для усиновлених дітей);

     довідка з місця навчання дитини.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з батьків,  усиновителів,  опікуну,  піклувальнику,  які не працюють,  не  навчаються  (крім  заочної  форми   навчання),   не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково  зазначених документів, подаються:

     заява про    призначення    надбавки     на     догляд     за дитиною-інвалідом;

     довідка про склад сім'ї (крім сім'ї  опікуна,  піклувальника) із  зазначенням прізвищ,  імен та по батькові,  родинних стосунків членів сім'ї;

     копія  трудової  книжки,  довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна,  довідка державного реєстратора  про  проведення  (відсутність)  державної  реєстрації особи із зазначенням номера та дати внесення  відповідного  запису до  Єдиного  державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та відомостей з  реєстраційної  картки  на  проведення державної  реєстрації  особи,  довідка органу державної податкової служби про доходи за останній  звітний  період  (рік),  а  в  разі відсутності  трудової  книжки  -  лише  зазначені довідки;

     довідка про  спільне  проживання  дитини-інваліда  з  одним з батьків,   усиновителем,    опікуном,    піклувальником,    видана уповноваженим  органом  за  місцем  проживання.  При  неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту  здійснює обстеження  на  дому  і  складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;    

     довідка з місця навчання дитини;

     рішення про   встановлення   опіки    чи    піклування    над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей-інвалідів).

         Надбавка  на  догляд  за дитиною призначається на строк призначення державної соціальної допомоги.

     Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом  віком  до  18  років призначається    одному    з   батьків,   усиновителів,   опікуну, піклувальнику,  які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання),  не  проходять  службу,  не  займають  виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.

     Одинокій матері  (одинокому  батьку)  надбавка  на  догляд за дитиною-інвалідом  призначається  незалежно  від   факту   роботи, навчання, служби.

     Надбавка на догляд призначається особам,  які  перебувають  у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами,  у  відпустці  без збереження  заробітної  плати незалежно від того,  за якою дитиною вона знаходиться у відпустці,  у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею.

     Особи, які перебувають у відпустці по догляду за  дитиною  до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та  пологами,  у  відпустці  без  збереження   заробітної   плати, додатково   подають   довідку   лікарсько-консультативної  комісії лікувально-профілактичного   закладу,   в   якій   зазначено,   що дитина-інвалід потребує домашнього догляду.

     Надбавка на догляд призначається на кожну дитину-інваліда, на яку призначена державна соціальна допомога.

У  разі  працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім  одиноких  матерів  та  одиноких батьків),  виплата  надбавки  на  догляд  припиняється  з  місяця, наступного за тим, в якому відбулося працевлаштування.

     Якщо  працевлаштування особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом (крім одиноких  матерів  та  одиноких  батьків), було   короткотерміновим   (менше  календарного  місяця),  виплата надбавки  на  догляд  не   припиняється.  

     У разі  якщо  фізична  особа  зареєстрована  як  підприємець, довідка  про  доходи  за  останній  звітний  період  (рік)  органу державної податкової служби про відсутність доходів  від  зайняття підприємницькою  діяльністю  надається  щоквартально.  У  разі  її неподання   виплата   надбавки   на  догляд  за  дитиною-інвалідом припиняється.