Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області в січні-липні 2020 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

11.09.2020

Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області за січень-липень 2020 року (по відношенню до відповідного періоду 2020 року) перевищував аналогічний показник по Україні – 107,7 % проти 106,3 %. За показником «індекс реальної заробітної плати» область зайняла 12-е місце серед регіонів України. За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області за січень-липень 2020 року становила 11098 грн, що склало 100,4 % від розміру по Україні (11052 грн). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: у 2,3 рази – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4723 грн) та у 5 разів – прожитковий мінімум для працездатних осіб (2197 грн). Темпи росту заробітної плати в області за 7 місяців 2020 року порівняно з відповідним періодом попереднього року на 0,2 % перевищували загальнодержавний показник (109 % проти 108,8 %) та відповідали 14-16 місцю серед регіонів України. У звітному періоді в галузях регіону, де середньомісячна заробітна плата була вищою, ніж по Україні, її темпи росту відставали від показника по Україні. Так, зниження темпів росту відбулося в бюджетній сфері області: освіта – 111 % проти 111,3 %, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 112 % проти 114,9 %, а також в промисловій галузі – 108 % проти 108,1 %. Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності області, де середньомісячна заробітна плата залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: адміністративного та допоміжного обслуговування (104,1 % проти 113,6 %), операцій з нерухомим майном (97,8 % проти 102,8 %), фінансової і страхової діяльності (103,5 % проти 107,8 %), професійної, наукової та технічної діяльності (107,6 % проти 111,6 %), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (109,1 % проти 112,6 %) та у сфері сільського господарства, лісового та рибного господарств (106,4 % проти 109,1 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, є позитивні зрушення щодо темпів її зростання (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності -> Заробітна плата за видами економічної діяльності в 2020 році -> Заробітна плата в січні-липні 2020 року за видами економічної діяльності).