Про розміри державних допомог у 2020 році

09.01.2020

Статтею 7 законопроекту № 2000 «Про державний бюджет України на 2020 рік», прийнятого Верховною Радою України у другому читанні і цілому встановлено у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2 027 гривень, з 1 липня - 2 118 гривень, з 1 грудня - 2 189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

         дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1 779 гривень, з 1 липня 1 859 гривень, з 1 грудня - 1 921 гривня;

         дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2 219 гривень, з 1 липня 2 316 гривень, з 1 грудня 2 395 гривень;

          працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2 102 гривні, з 1 липня 2 197 гривень, з 1 грудня - 2 270 гривень;

         осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1 712 гривень, з 1 грудня - 1 769 гривень.

          Враховуючи зазначене, у 2020 році розміри деяких видів державної допомоги становитимуть:

 

        

 

                           2020 рік

з січня               з липня              з грудня

                            Допомога у зв’язку з

вагітністю та пологами

 

525,50         549,26          567,50

    Допомога при народженні дитини

                   41 280

одноразова виплата:

                   10 320

щомісячна виплата:

                    860

                                Допомога на дітей     

одиноким матерям

   Надається у розмірі, що дорівнює різниці

між 100 % ПМ для дитини відповідного

             віку та середньомісячним сукупним

доходом сім’ї в розрахунку на одну особу

             за попередні шість місяців

 

На дітей віком:

максимальний

до 6 років

1 779               1859            1921    

 

максимальний

від 6 до 18 років

2 219                2 318           2 395

 

максимальний

від 18 до 23 років

2 102                2 197           2 270

 

 

                   

                    Допомога на дітей, яким встановлено опіку чи піклування

надається у розмірі, що дорівнює різниці між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсій, аліментів, стипендії, державної допомоги

На дітей віком:__________________________     максимальний

до 6 років

3 558               3 718              3 842

від 6 до 18 років

4 436               4 636              4 790

                   

                     Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною

надається у розмірі прожиткового мінімуму

для осіб, які втратили працездатність                 1 639               1 712              1 76          

       Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати    

        аліментів

надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% ПМ для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

На дітей віком:                                                максимальний

до 6 років

889,50            929,50              960,50

від 6 до 18 років

1 109              1 159                1 197,50

       

         Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

На дітей віком:                                                максимальний

до 6 років

3 558              3 718                 3 842

від 6 до 18 років

4 436              4 636                 4 790

від 18 до 23 років

4 204              4 394                 4 540

        

         Щомісячна грошова допомога особі. яка проживає разом з особою з інвалідністю 1 чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку

на місяць                                                                 2 027             2118                   2 189

 

       2. Статтею 9 Закону встановлено, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року - 85 відсотків, з 1 липня 2020 року - 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

        З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2020 році становитимуть:

 

 

 

 

з січня               з липня           з грудня

для працездатних осіб

25% ПМ для працездатних осіб

                                                                           

 525,5                 549,25               567,5                                                                                                 

для осіб які втратили  працездатність та

осіб з інвалідністю (100%)

                                                               

 1 638                 1 712                 1 769

для дітей віком  з 1 січня 2020 року 85%, з 1 липня - 130%

 

 до 6 років

 1 512,15           2 416,70           2 497,30

 від 6 до 18 років

 1 885,30           3 013,40           3 113,50

 від 18 до 23 років (за умови навчання)

 1 786,70           2 856,10           2 951

Доплата на дітей:

 

віком від 0 до 13 років

                            250

віком від 13 до 18 років

                            500

  

   3. Законом України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю у 2020 році буде розраховуватися з урахуванням норм вищезазначеного Закону та статтею 7 Закону з урахуванням норм Закону України від 03.10.2017 № 2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.03ю.2008 № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» (зі змінами).

 

Державна соціальна допомога

з січня

   з липня

з грудня

особам з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд

3 364,6

   3 516,48

3 633,3

 

особам з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

2 457

    2 568

2 653,5

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким;

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком  медико - соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

 

 

1 638

 

 

     1 712

 

 

1 769

на дітей з інвалідністю віком до 18 років

1638

     1 712

 1 769

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд

 

 2 925,6

 

     3 057,4

 

 3 159,3

на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд

 

 2 036,1

 

    2 127,9

 

 2 198,8

на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

 3 364,6

 

    3 516,4

 

 3 633,3

на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

 2 355,6

 

   2 357,4

 

 2 435,8

на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

 

 1 719,9

 

   1 797,6

 

 1 857,45

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 з надбавкою на догляд

 

 3 498,9

 

   3 656,6

 

 3 778,45

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд

 

 2 609,4

 

   2 727,1 

 

 2 817,95

на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

 3 937,9

 

   4 115,6

 

 4 252,45

на дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане х Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

 

 2 828,9

 

   2 956,6

 

 2 054,95