Про проведення повторного конкурсу ...

19.06.2017

Про проведення повторного  конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі» у 2017 році

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) оголошує повторний конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі» (далі – соціальна послуга) у 2017 році в рамках реалізації обласної програми соціального захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки (далі – конкурс).

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів до надання соціальної послуги з використанням механізму соціального замовлення.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04. 2013 № 324 (із змінами) та наказу Департаменту від 15.06.2017 № 165 «Про проведення повторного конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі».

До фінансування соціальної послуги в межах конкурсу залучаються кошти обласного бюджету в обсязі 55,9 тис. грн.

 

УМОВИ КОНКУРСУ

 

До участі в конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які відповідно до вимог чинного законодавства:

мають право надавати соціальні послуги;

відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги».

Такими критеріями є:

наявність статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, затверджений Мінсоцполітики, категорії осіб, яким вони надаються;

дотримання державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб;

відповідний фаховий рівень працівників недержавного суб'єкта, зокрема соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

наявність у працівників недержавного суб'єкта особистих медичних книжок та вчасність проходження обов'язкових медичних оглядів;

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальних послуг;

наявність програм з навчання для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою набуття ними соціально-побутових навичок.

 

         Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальної послуги, що є предметом соціального замовлення, викладені в Додатку 1 (Специфікація).

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають конкурсну пропозицію за формою, згідно з  Додатком 2, в окремому запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу (зразок оформлення конверту – Додаток 3).

Конкурсна пропозиція із заявою про участь у конкурсі (форма заяви - Додаток 4) складається державною мовою, оформляється учасниками конкурсу відповідно до вимог Департаменту - замовника соціальної послуги та подається йому у паперовій та електронній формі на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу) за адресою: вул. Олександрівська, 48, каб. 20 (приймальня), м. Запоріжжя, 69063.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані, прошнуровані та вкладені у папку.

Подана конкурсна пропозиція учаснику конкурсу не повертається.

Конкурсна пропозиція, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядається.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог конкурсу, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

 

         1. Учасниками конкурсу – юридичними особами:

         копія установчих документів;

         баланс за попередній рік

         2. Учасниками конкурсу – фізичними особами-підприємцями:

         копії паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи  та/або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за попередній рік;

         згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

        

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН подання конкурсної документації – 18 липня                  2017 року (до 16.30 год.). Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: м. Запоріжжя,                                    вул. Олександрівська, буд. 46, кімната 5, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 12.00 год., з 13.00 до 16.00 год.; електронною поштою: zahistzn@ukr.net

Форма конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення містяться у даному оголошенні, а також розміщені в мережі Інтернет (на веб-сайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації) за адресою: http://dszn-zoda.gov.ua/

 

Наказ

 

Додатки

 

КОНТАКТИ

Контактні особи з питань заповнення конкурсної пропозиції:

Носик Ірина Вікторівна, контактний тел.: (061) 764 46 47,

Бурдаш Наталія Михайлівна, контактний тел.: (061) 764-27-20