Про призначення соціальної стипендії дітям померлих учасників Революції Гідноств, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни

20.07.2021

Про призначення соціальної стипендії дітям померлих учасників Революції Гідноств, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни

Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України  від 7 липня 2021 року № 697 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – постанова).

Відповідно до пп. 12-1 п 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які навчаються за державним замовленням у закладах фахової передвищої освіти державної форми власності за денною або дуальною формою здобуття освіти, у закладах вищої  освіти державної форми власності за денною формою здобуття освіти та їх структурних чи відокремлених структурних підрозділах, що не мають статусу юридичної особи (далі - заклади освіти), та не перебувають в академічній відпустці, із числа:

дітей померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

При цьому діти, які отримували соціальні стипендії відповідно вищезазначеного пункту, після досягнення ними 18 років продовжують отримувати соціальні стипендії відповідної категорії до закінчення закладу освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, освітньо-професійним ступенем, ступенем вищої освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до закладу освіти за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження дитини;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

студентського квитка.

Крім того, студенти (курсанти), з числа дітей померлих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни додатково подають такі документи:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого;

Питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти знаходиться на постійному контролі Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.