Оголошується конкурс соціальних проектів на 2019 рік, на виконання яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету

29.03.2018

Оголошення про проведення конкурсу з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, що вирішують соціальні проблеми ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх подолати самостійно, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

 

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, що вирішують соціальні проблеми ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх подолати самостійно, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання п 4.4. розділу YII обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25.12.2014 № 28 (зі змінами та доповненнями).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (далі – Порядок проведення конкурсу).

Мета конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до розв’язання соціальних проблем найбільш незахищених верств населення Запорізької області із числа ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Обласний рівень виконання (реалізації) проекту – провадження проектної діяльності у більш як половині районів та міст обласного значення та /або забезпечення у такій діяльності осіб з більш як половини районів та міст обласного значення.

Проекти для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань щодо:

 • надання соціальної підтримки особам, які набули інвалідність під час служби на територіях проведення антитерористичної операції на Сході України та сім’ям загиблих учасників АТО;
 • підтримки волонтерського руху в реалізації соціальної політики в області;
 • забезпечення якісної взаємодії суб’єктів надання соціальних послуг державного та недержавного секторів на розв’язання проблем осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Проекти можуть включати такі види діяльності (бажано не обмежуватись одним видом діяльності):

 • соціальна та психологічна підтримка, надання реабілітаційних послуг, волонтерської та соціальної допомоги;
 • допомога в оформленні документів, сприяння працевлаштуванню, допомога у зміцненні/відновленні родинних і суспільно-корисних зв’язків;
 • розвиток міжсекторальної співпраці з органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, спрямованої на розв’язання проблем осіб, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах;
 • сприяння в отриманні безоплатної правової допомоги;
 • проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних і просвітницьких заходів, спрямованих на покращення життєдіяльності ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх самостійно подолати.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти, які:

 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичної партії;
 • не передбачають обласного рівня реалізації.
 • Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на 2019 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів проектів, що подаються для участі у конкурсі (загальний фонд конкурсу) становить 500,00 тис. грн. із них:

 • на надання соціальної підтримки особам, які набули інвалідність під час служби на територіях проведення антитерористичної операції на Сході України та сім’ям загиблих учасників АТО – 225,00 тис. грн.;
 • на підтримку волонтерського руху в реалізації соціальної політики в області – 50,00 тис. грн.;
 • на забезпечення якісної взаємодії суб’єктів надання соціальних послуг державного та недержавного секторів на розв’язання проблем осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 225,00 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості проекту. Решта 25 % необхідного обсягу фінансування проекту, мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;
 2. копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);
 3. копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної документації) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 4. опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок коштів обласного бюджету за формою згідно з додатком 2;
 5. листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 6. інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком 3.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації у друкованій та електронній формі (1 компакт-диск з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу).

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 квітня по 18 травня 2018 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів (понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45), за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 48 (приймальня директора Департаменту).

Строки проведення конкурсу з 31 травня по 20 червня 2018 року.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації офіційного листа;
 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до пунктів 15-17 Порядку проведення конкурсу.

 

Завантажити додатки:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3