Оголошення про проведення конкурсу

з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що вирішують проблеми соціальної адаптації громадян,, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, для виконання (реалізації) яких у 2016 році надається фінансова підтримка

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, що вирішують проблеми соціальної адаптації громадян,, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, для виконання (реалізації) яких у 2016 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання обласної програми соціального захисту бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, на 2013-2017 роки затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 17 (із змінами та доповненнями).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (далі – Постанова № 1049), та наказу Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації від 20.04.2016 № 71 «Про організацію проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2016 році».

Мета конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до розв’язання соціальних проблем найбільш незахищених верств населення Запорізької області із числа бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань щодо соціальної підтримки, адаптації, реінтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Програми (проекти, заходи) можуть включати такі види діяльності (бажано не обмежуватись одним видом діяльності):

  • соціальна та психологічна підтримка, надання соціальної допомоги;
  • створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни, організації харчування та надання нічлігу;
  • організація отримання медичних послуг, медичного обстеження;
  • допомога в оформленні документів, сприяння працевлаштуванню, допомога у зміцненні/відновленні родинних і суспільно-корисних зв’язків;
  • допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;
  • організація навчання та просвіти;
  • проведення акцій, спрямованих на покращення життєдіяльності  бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

 

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

  • спрямовані на отримання прибутку;
  • спрямовані на підтримку політичної партії;
  • не передбачають обласного рівня реалізації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на 2016 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), що подаються для участі у конкурсі (загальний фонд конкурсу) становить 68,1 тис. гривень.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 % необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

1. заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;

2. копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

3. копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної документації) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4. опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) за рахунок коштів обласного бюджету за формою згідно з додатком 2;

5. листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

6. інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком 3;

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації у друкованій та електронній формі (1 компакт-диск з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу).

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 24 травня по 15 червня 2016 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів (понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 13.00), за адресою:     м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 48 (приймальня директора Департаменту).

Строки проведення конкурсу з 21 червня по 14 липня 2016 року.

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, у разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку або було зареєстроване пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до пунктів 15-17 Постанови № 1049.