Зміни до компенсації послуги «муніципальна няня»

12.01.2023

Зміни до компенсації послуги «муніципальна няня»

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1474 «Деякі питання соціального захисту дітей та сім’ї» (далі – Постанова), якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення соціального захисту дітей та сім’ї, та внесено зміни до ряду нормативно-правових актів, зокрема до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – Порядок), в частині удосконалення механізму відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

Зазначеними змінами:

  • збільшено розмір компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів) на дітей віком до шести років, установленого на 1 січня відповідного року, до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року;
  • визначено, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю І чи II групи;
  • визначено механізм компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» в залежності від фактичного часу здійснення такого догляду на підставі акту про надану послугу «муніципальна няня».

Разом з тим зазначаємо, що пунктом 2 Постанови установлено, що батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, протягом одного місяця з дня набрання чинності цією Постановою повинні підтвердити своє право на таке відшкодування шляхом подання структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення документів, передбачених Порядком.

Постанова КМУ № 1474 від 30.12.2022 доступна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1474-2022-%D0%BF#Text