Запорізька область за розміром середньомісячної заробітної плати стабільно займає 5-е місце серед регіонів України

15.10.2020

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області за січень-серпень 2020 року становила 11 138 грн, що склало 100,3 % від розміру по Україні (11 100 грн). За рівнем середньої заробітної плати область стабільно посідає 5 місце серед регіонів України.
Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: у 2,4 рази – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4 723 грн) та у 5,1 разів – прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 197 грн).
Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області за січень-серпень 2020 року (по відношенню до відповідного періоду 2020 року) перевищував аналогічний показник по Україні – 107,8 % проти 106,2 %. За показником «індекс реальної заробітної плати» область зайняла 12-е місце серед регіонів України.
Темпи росту заробітної плати в області за 8 місяців 2020 року порівняно з відповідним періодом попереднього року на 0,3 % перевищували загальнодержавний показник (109,1 % проти 108,8 %) та відповідали 14-15 місцю серед регіонів України. Призупинення роботи багатьох підприємств у різних сферах діяльності, викликане заходами, спрямованими на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), обумовило уповільнення темпів зростання заробітної плати в області (для довідки: протягом 2019 року її темпи росту складали від 120,1 % до 125,1 %).
У звітному періоді в галузях регіону, де середньомісячна заробітна плата була нижчою, ніж по Україні, її темпи росту відставали від середньогалузевих показників по державі, зокрема в сферах: адміністративного та допоміжного обслуговування (103,4 % проти 113,7 %), фінансової і страхової діяльності (102,7 % проти 107,5 %), операцій з нерухомим майном (98,5 % проти 103,2 %), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (107,3 % проти 111,4 %), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 112,2 % проти 115,5 %, сільського господарства, лісового та рибного господарств (106,3 % проти 109,1 %), професійної, наукової та технічної діяльності (108,9 % проти 111,5 %) та у сфері будівництва (102,7 % проти 103 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, є позитивні зрушення щодо темпів її зростання (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності -> Заробітна плата за видами економічної діяльності в 2020 році -> Заробітна плата в січні-серпні 2020 року за видами економічної діяльності).