Деякі питання призначення та виплати державної допомоги одиноким матерям

14.09.2020

Деякі питання призначення та виплати державної допомоги одиноким матерям.

Станом на 01.07.2020 державну допомогу одиноким матерям (далі –допомога) отримували – 17659 осіб. До 01.07.2020  допомога  призначалася без врахування їх соціального статусу. Тобто, право на цей вид  допомоги мали всі матері, незалежно від того,  працюють вони чи ні, перебувають в центрі зайнятості на обліку чи ні, навчаються чи ні тощо. Розмір допомоги визначався в залежності від доходу кожної сім’ї та обчислювався як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним доходом на кожного члена сім’ї за 6 місяців перед зверненням за цим видом допомоги. 
Зміни в законодавстві з  01.07.2020:
На виконання Закону України від 2 червня 2020 року № 646-ІХ „Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб”  Урядом 22 липня 2020 року прийнято постанову № 632 „Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (далі – постанова). Постановою затверджено нову редакцію порядку  призначення і виплати  допомоги, яким посилюється адресність її  надання. Основним принципом надання допомоги визначено об’єктивність причин отримання низьких доходів або їх відсутності у непрацюючих працездатних членів та наявність соціального статусу (робота, перебування в центрі зайнятості, навчання, догляд за дитиною з інвалідністю, або до  досягнення дитиною трирічного віку). З 1 липня 2020 року право на допомогу визначається на дату початку обчислення доходу, який враховується за 2 попередніх повних квартали.

Тобто: у тих одиноких матерів,  у яких закінчився строк  таких виплат у березні — червні   2020 року, призначення допомоги здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан; допомога для тих, хто звернувся  за її призначенням у липні — серпні 2020 року, призначається і виплачується починаючи з липня 2020 року. Натепер, після особистого звернення,    допомогу отримують  5345 осіб, що   на  70 % менше ніж на 01.07.2020. Але робота в цьому напряму триває, оскільки ще не всі одинокі матері звернулися за цією допомогою. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації  (далі –Департамент), територіальними органами соціального захисту населення  проведено широку інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо умов призначення допомоги. Усі письмові та усні звернення від одиноких матерів уважно, в індивідуальному порядку розглядаються, надаються детальні пояснення щодо права на цей вид  допомоги. Враховуючи, що кількість призначень цього виду  допомоги значно зменшилася,  Департаментом підготовлено проєкт листа  Прем’єр –міністру України  з проханням   ініціювати внесення  змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» в частині  встановлення гарантованого державою мінімального розміру  допомоги одиноким матерям незалежно від доходу родини та соціального статусу одиноких матерів у розмірі 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Вищезазначені зміни нададуть  можливість одиноким матерям  отримувати допомогу у щомісячних мінімальних  розмірах, наприклад  з 01.07.2020 по 30.11.2020: на дітей  віком до 6 років – 557,70 грн (1859 грн х 30%= 557,70 грн ); на дітей віком від 6 до 18 років – 695,40 грн (2318грн х 30% = 695,40 грн ); на дітей  віком від 18 до 23 років – 659,10 грн ( 2197 грн х 30% = 659,10 грн).

Приклади  призначень державної допомоги

одиноким матерям до 01.07.2020 та з 01.07.2020
Приклад 1:  Одинока мати, має дитину 8 років, працює, отримує мінімальну заробітну плату, у сумі 4723 гривень.До 01.07.2020 розрахунок допомоги:
дохід за 6 міс. – 28338 грн, середньомісячний дохід на 1 особу: 28338 грн : 2 ( члена сім’ї ) : 6 міс. = 2361,50 гривень. 
Право на допомогу відсутнє, оскільки дохід на одного члена сім’ї – 2361,50 гривень перевищив   100% прожиткового мінімуму на дитину  віком від 6 до 18 років - 2218 гривень.    
З 01.07.2020 така сім’я також не буде мати право на цей вид допомоги, оскільки рівень середньомісячного доходу на 1 члена родини – 2361, 50 грн перевищує 100 прожиткового мінімуму на дитину від 6  до 18 років -  2318 гривеньЗа нашою пропозицією : буде отримувати  допомогу в розмірі 695,40 гривень.

Приклад 2: Одинока мати, працює, має двох дітей: 5 років та 10 років.

Працює, отримує заробітну плату 6,0 тис грн на місяць. До 01.07.2020 розрахунок допомоги: доход за 6 міс. -  36 000 грн; 36000 : 3 : 6 = 2000 грн - середньомісячний доход на кожного члена  сім’ї.На дитину 5 років право відсутнє, оскільки  доход 2000 грн перевищують 100% прожиткового мінімуму на дитину 5 років – 1779 гривень. На дитину 10 років розмір складає 218 грн - (2218 грн (прожитковий мінімум на дитину 10 років  – 2000 грн (середньомісячний дохід сім’ї) =218 гривень). З 01.07.2020:
На дитину 5 років право відсутнє, оскільки 2000 гривень перевищують 100% прожиткового мінімуму на дитину 5 років –  1859 гривень.
На дитину 10 років розмір складає 318 грн (2318 грн (прожитковий мінімум на дитину 10 років  – 2000 грн (середньомісячний дохід сім’ї) = 318 гривень).
За нашою пропозицією: буде отримувати  допомогу в розмірі 
1253,10 грн ( 557,70 грн + 695,40 грн)
Приклад 3:  Одинока багатодітна  мати (діти: 12 років, 10 років, 5 років, 4 роки), не працює, не перебуває на обліку в центрі зайнятості, не навчається.
Отримує державну допомогу як багатодітна родина  (незалежно від доходу сім’ї)  на двох дітей в розмірі 3400 грн в місяць.

Розрахунок допомоги  до 01.07.2020 :

Дохід  за 6 міс. - 20400 (допомога багатодітній родині на  2-х дітей до 6 років),
20400  : 5 (членів сім’ї) : 6 міс. = 680 грн – доход на кожного члена сім’ї,

Розмір допомоги:
на дітей до 6 років: 1779 грн – 680 грн = 1099 грн, тобто на двох дітей  віком 5 та 4 років: 1099 грн х 2 дітей = 2198 грн;
на дітей від 6 до 18 років: 2218 грн – 680 грн = 1538 грн, тобто на 2- дітей 10 та 12 років: 1538 грн х 2 дітей =  3076 грн,
Всього розмір допомоги складає : 2198 грн + 3076 грн =  5274 гривень.
З 01.07.2020 право на допомогу відсутнє, оскільки одинока матір не має соціального статусу: не працює, не перебуває  на обліку в центрі зайнятості, не вчиться, не доглядає за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
За нашою пропозицією: буде отримувати  допомогу в розмірі  2506,20 грн ( 557,70  грн  х 2 + 695,40 грн х 2).