Комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради

Комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради

 

Адреса: 69034 м. Запоріжжя, вул. Червонополянська, 2, корп. 4;

Тел. приймальної: (061) 769-04-43, e-mail: kz_zocsrdi@mail.ru;

Директор центру: Нішенко Олена Єгорівна,  тел.: (061)701-19-93;

Заступник директора центру: Колеснікова Людмила Іванівна, тел.: (061) 701-22-91.

 

З березня 2009 року в Запорізькій області діє комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради. Тут проходять курс соціальної реабілітації діти з особливими потребами з 25 районів та міст Запорізької області. За 5 років понад 900 дітей віком від 1 до 18 років отримали реабілітаційні послуги згідно Індивідуальної програми реабілітації (ІПР) дитини-інваліда. В Центрі є цілодобове та амбулаторне відділення. З дітьми працюють висококваліфіковані спеціалісти, застосовуються передові методики, вітчизняний та міжнародний досвід. Для проведення реабілітації в кабінетах є сучасне обладнання, вони оснащені різним приладдям для розвитку моторики, тактильних відчуттів, є зал з лікувальної фізкультури з тренажерами, обладнанням Альма, сенсорна кімната, кабінети працетерапії, масажний, логопедичний тощо.

Метою діяльності Центру є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

Основними завданнями Центру є:

  • Реалізація та забезпечення права дітей-інвалідів на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. 
  • Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми-інвалідами знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти.
  • Підготовка батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру.
  • Надання реабілітаційних послуг дітям-інвалідам відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації (далі - ІПР) та залучення до участі в цьому процесі батьків та (або) законних представників.
  • Виконання індивідуального реабілітаційного плану.
  •  Проведення заходів з соціально-побутової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, професійної орієнтації та медичного спостереження дітей-інвалідів відповідно до їх ІПР.

Направлення та зарахування дітей-інвалідів до Центру здійснюються відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (зі змінами та доповненнями).

До Центру зараховуються діти, які отримали статус дитини-інваліда, віком від 1 до 18 років з порушеннями опорно-рухового апарату, центральної нервової системи, синдромом Дауна, з розумовими та психічними вадами, з ураженням зору, слуху, супутніми вадами тощо.

Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах:

- консультативна група матері та дитини – для дітей-інвалідів віком від 1 до 2 років;

- ранньої соціальної реабілітації - для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років;

- соціальної реабілітації - для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років;

- професійної орієнтації - для дітей віком від 14 до 18 років.

Зарахування до Центру здійснюється за рішенням приймальної  комісії після консультування з батьками (опікунами) дитини-інваліда та проведення відповідного тестування дитини-інваліда. Засідання консультаційної комісії проводиться щосереди з 9.00 до 14.00 у приміщенні Центру. (Батькам мати при собі ІПР дитини-інваліда, амбулаторну картку дитини-інваліда та інші медичні висновки).

Для направлення до «Запорізького обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів» батькам дитини необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання та надати пакет документів:

  • заяву про направлення до Центру;
  • довідку лікувально-консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу (медичний висновок, форма 080/о);
  • індивідуальну програму реабілітації дитини-інваліда, видану лікувально-консультаційною комісією лікувально-профілактичного закладу в якій зазначено обсяг, термін та місце надання послуг з соціальної реабілітації.