Про механізм припинення трудових відносин громадян з підприємствами, організаціями, установами, що знаходяться на території проведення АТО

Відповідно частини четвертої ст.7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» взята на облік внутрішньо переміщена особа, яка не звільнилася з роботи (не припинила інший вид зайнятості), у разі неможливості продовження роботи за попереднім місцем проживання, для набуття статусу безробітного, отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви).

Згідно з листом Міністерства соціальної політики України від 31.12.2014 № 15933/0/14-14/021 та роз'ясненням, розміщеним на офіційному сайті генеральної дирекції УДП ПЗ «Укрпошта», адресування поштових відправлень на територію, що не контролюється державного владою України, здійснюється наступним чином:

  • «до запитання»;
  • із зазначенням найменування населеного пункту, що контролюється українською владою;
  • із зазначенням поштового індексу або найменування об`єкту поштового зв'язку місця призначення;

При пересиланні таких відправлень необхідно забезпечити:

  • інформування відправником адресата про відправку поштового відправлення та погодження з ним об'єкту поштового зв'язку призначення;
  • зазначення на відправленні номера телефону адресата з метою інформування одержувача про надходження реєстрованих поштових відправлень адресатам населених пунктів, де тимчасово не надаються послуги поштового зв'язку.

Для одержання поштового відправлення адресату необхідно буде звертатись до відділення поштового зв'язку, що функціонує на території підконтрольній українській владі.

Відповідно до вищезазначеної статті Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» припинення самозайнятості внутрішньо переміщеної особи здійснюється за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), на підставі довідки про взяття на облік із відміткою про реєстрацію.

Крім того, згідно з п. 5.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, що затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.1993 № 58 (зі змінами) дублікат трудової книжки може бути виданий за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник. Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді інформації зі штабу  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації  або Антитерористичного центру при Службі безпеки України про проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник, що надається в довільній формі. У разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносяться до трудової книжки. При цьому на першій сторінці дубліката робиться напис: «Дублікат анульовано», посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника та дублікат повертається його власнику.