Комунальний заклад «Запорізький обласний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» Запорізької обласної ради

(далі - Центр)

Адреса: 69034 м. Запоріжжя, вул. Червонополянська, 2, корп. 4;

Тел. приймальної: (061) 707 - 43 - 80, e-mailkz_zocsrdi@i.ua;

Категорія отримувачів послуг: діти з інвалідністю віком до 18 років та діти віком від 0 до 3-х років (включно), які належать дол. групи ризику щодо отримання інвалідності;

Код по ЄДРПОУ: 35627650;

Директор центру: Нішенко Олена Єгорівна, освіта вища, закінчила Дніпропетровський державний університет, на посаді керівника установи працює з 2007 року, тел.: (061)701-19-93;

Заступник директора: Колеснікова Людмила Іванівна, освіта вища, закінчила Камчатський педагогічний університет, на посаді заступника директора установи працює з 2009 року тел.: (061) 701-22-91.

Структура закладу: адміністрація, відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділення психолого - педагогічної та соціальної реабілітації, відділення медичного спостереження та фізичної реабілітації, відділ господарського обслуговування, відділення соціального патронажу, всього 73,5 посадових одиниць.

 Комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради діє з 3 березня 2009 року. В ньому проходять курс соціальної реабілітації діти з особливими потребами з 25 районів та міст Запорізької області. Впродовж року 450-500 дітей віком від 1 до 18 років отримують реабілітаційні послуги згідно з індивідуальними програми. В Центрі є цілодобове та амбулаторне відділення. З дітьми працюють висококваліфіковані спеціалісти, застосовуються передові методики, вітчизняний та міжнародний досвід. Для проведення реабілітації в кабінетах є сучасне обладнання, вони оснащені різним приладдям для розвитку моторики, тактильних відчуттів, є зал з лікувальної фізкультури з тренажерами, обладнанням Альма, сенсорна кімната, кабінети працетерапії, масажний, логопедичний тощо.

Метою діяльності Центру є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

Основні завдання Центру:

 Реалізація та забезпечення права дітей з інвалідністю на реабілітацію з метою їх подальшої інтеграції в дитячі колективи дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл. 

 Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння дітьми з інвалідністю знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до дошкільної освіти з подальшим здобуттям базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти.

 Підготовка батьків до продовження реабілітаційного процесу з дітьми з інвалідністю поза межами Центру.

 Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації (далі - ІПР) та залучення до участі в цьому процесі батьків та (або) законних представників.

 Виконання індивідуального реабілітаційного плану.

 Проведення заходів з соціально-побутової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації, професійної орієнтації та медичного спостереження дітей з інвалідністю відповідно до їх ІПР.

 Направлення та зарахування дітей з інвалідністю до Центру здійснюються відповідно до Порядку надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 (зі змінами та доповненнями).

 

 До Центру зараховуються діти, які отримали статус дитини з інвалідністю, віком від 1 до 18 років з порушеннями опорно-рухового апарату, центральної нервової системи, синдромом Дауна, з розумовими та психічними вадами, з ураженням зору, слуху, супутніми вадами тощо.

 В Центрі створене безбар’єрне середовище (пандус, сучасний ліфт).

 Основні види послуг: рання соціальна реабілітація (абілітація), психологічно - педагогічна, соціально - побутова реабілітація, професійна орієнтація, фізична реабілітація, медичне спостереження.

 Форма перебування - амбулаторна, денна, цілодобова (тимчасова).

 Курс реабілітації - протягом дії ІПР (індивідуальної програми реабілітації), мінімальний термін перебування - 24 дні.

 Комплекс заходів складається з ранньої, соціальної, фізичної, психологічно - педагогічної реабілітації відповідно до потреб дитини з інвалідністю.

 Реабілітаційний процес спрямовується на формування та розвиток у дитини з інвалідністю основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально - побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного проживання, стереотипів

 Перебування дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах:

  •  консультативна група матері та дитини – для дітей з інвалідністю віком від 1 до 2 років;
  •  ранньої соціальної реабілітації - для дітей з інвалідністю віком від 2 до 6 років;
  •  соціальної реабілітації - для дітей з інвалідністю віком від 6 до 14 років;
  •  професійної орієнтації - для дітей віком від 14 до 18 років.

 Зарахування до Центру проводиться за рішенням приймальної комісії після консультування з батьками (опікунами) дитини з інвалідністю та проведення відповідного тестування дитини з інвалідністю. Засідання консультаційної комісії здійснюється щосереди з 9.00 до 14.00 у приміщенні Центру. (Батькам слід мати при собі ІПР дитини з інвалідністю її амбулаторну картку та інші медичні висновки).

 Для направлення до «Запорізького обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» батькам дитини необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання та надати пакет документів:

  •  заяву про направлення до Центру;
  •  довідку лікувально-консультаційної комісії (ЛКК) лікувально-профілактичного закладу (медичний висновок, форма 080/о);
  •  індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, видану лікувально-консультаційною комісією лікувально-профілактичного закладу в якій зазначено обсяг, термін та місце надання послуг з соціальної реабілітації.