Нормативно-правові акти з питань оздоровлення та відпочинку дітей, діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

 

 

 

 

1. Про оздоровлення та відпочинок дітей: Закон України від 04.09.2008 № 375-VI.

2. Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року: Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI.

3. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 (із змінами).

4. Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 422.

5. Перелік платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 424.

6. Порядок ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 425 (із змінами).

7. Порядок проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426.

8. Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 843-р.

9. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 (із змінами).

10. Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 № 172, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за № 378/1403.

11. Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих закладів: Державні санітарні правила і норми; ДСанПіН 5.5.5.23-99.

12. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009.

13. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329.

14. Форма згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затверджена наказом Мінсоцполітики від 18.01.2012 №21, зареєстрованим у Мін’юсті 03.02.2012 за № 172/20485.

15. Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» за рахунок бюджетних коштів, затверджене наказом Мінсоцполітики від 20.03.2012 № 153, зареєстроване у Мін’юсті 12.04.2012 за № 553/20866.

16. Типові штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 № 1254.

17. Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей, затверджений наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13.08.2009 № 2881.

18. Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: наказ Мінсоцполітики від 01.10.2012  № 609, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 р. за № 1750/22062.

19. Порядок надання платних послуг, які можуть надаватися дитячими закладами оздоровлення та відпочинку, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (наказ Мінсім’ямолодьспорту, Мінекономіки, Мінфіну від 18.01.2010 № 29/915, зареєстрований у Мін’юсті 04.02.2010 за № 128/17423).

20. Примірний перелік документації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджений наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19.01.2010 № 40.

21. Критерії присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджені наказом Мінсім'ямолодьспорту вiд 19.05.2010 № 1391, зареєстрованим у Мін’юсті 03.06.2010 № 357/17652.

22. Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2012 № 26, зареєстрований у Мін’юсті 06.02.2012 за № 176/20489).

23. Комплексна обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки (рішення Запорізької обласної ради від 24.11.2011 № 8).

24. Порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету (розпорядження голови облдержадміністрації від 28.05.2013 № 247, зареєстровано в Головному управлінні юстиції в Запорізькій області від 28 травня 2013 року за № 35/1618).

25. Затверджені заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків влітку 2014 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 03.04.2014 № 107).

26. Створення та затвердження обласної комісії з координації проведення літньої оздоровчої кампанії 2014 року та перевірки дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Запорізької області (розпорядження голови облдержадміністрації від 03.04.2014 № 106).

27. Створення та затвердження експертної комісії та плану – графіку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (наказ директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 05.03.2013 № 47).

28.Про затвердження Порядку направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету(розпорядження голови облдержадміністрації від 24.05.2018 № 284, зареєстровано в Головному теріторіальному управлінні юстиції в Запорізькій області 30 травня 2018 року за № 66/1945).