Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області у січні-серпні 2019 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

07.10.2019

Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області за січень-серпень 2019 року (по відношенню до попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 111,9 % проти 109,5 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 4 місце серед регіонів України. За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-серпні 2019 року становила 10 212 грн., що склало 100,1 % від розміру по Україні (10 207грн.). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,5 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4 173 грн.) та в 5,1 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 007 грн.). Слід зазначити, що в січні-серпні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року темпи росту заробітної плати в області на 2,3 відсоткових пункти перевищували загальнодержавний показник (121,7 % проти 119,4 %) та були на 4 місці серед регіонів України. Значний вплив на збільшення рівня заробітної плати в регіоні мали високі темпи росту заробітної плати в промисловій галузі області – 127,6 % проти 124,2 % у цій галузі по Україні (для довідки: у промисловості області зайнято 138,2 тис. осіб, або 39,1 % середньоспискової чисельності працюючих). Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: професійної, наукової та технічної діяльності (103,4 % проти 122,6 %), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (113,3 % проти 116,7 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році -> Заробітна плата в січні-серпні 2019 року за видами економічної діяльності).