Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області у січні-листопаді 2019 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

13.01.2020

Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області за січень-листопад 2019 року (по відношенню до попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 111,6 % проти 109,6 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 5 місце серед регіонів України.

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-листопаді 2019 року становила 10 323 грн, що склало 99,8 % від розміру по Україні (10 340 грн). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,5 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4 173 грн) та в 5,2 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 007 грн). Слід зазначити, що в січні-листопаді 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року темпи росту заробітної плати в області на 1,7 відсоткових пункти перевищували загальнодержавний показник (120,4 % проти 118,7 %) та відповідали 5 місцю серед регіонів України. Значний вплив на збільшення рівня заробітної плати в регіоні мали високі темпи росту заробітної плати в промисловій галузі області – 124,5 % проти 122,9 % у цій галузі по Україні (для довідки: у промисловості області зайнято 137,5 тис. осіб, або 39 % середньоспискової чисельності працюючих).

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: професійної, наукової та технічної діяльності (107,6 % проти 120,5 %), операції з нерухомим майном (114,5 % проти 117,7 %), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (117,4 % проти 120,4 %). державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (113,4 % проти 116,3 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання. (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності -> Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році -> Заробітна плата в січні-листопаді 2019 року за видами економічної діяльності).