Про проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі» у 2018

15.05.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту

соціального захисту населення

Запорізької обласної державної

адміністрації

від «14 » травня 2018 р. № 128

 

ОГОЛОШЕННЯ


про проведення  конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі» у 2018 році

 

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (далі-Департамент) оголошує конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальної послуги (далі – конкурс) на виконання обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 25.12.2014 № 28 (зі змінами та доповненнями).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013р. № 324.

Мета конкурсу

Залучення недержавних суб’єктів  до надання соціальної послуги «Соціальна інтеграція та реінтеграція для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі» (далі-соціальна послуга) у 2018 році із використанням  механізму соціального замовлення.

 

Відомості про конкурс (Додаток 1 до оголошення)

 

Обсяг бюджетних коштів

До фінансування соціальної послуги за підсумками конкурсу залучаються кошти обласного бюджету в обсязі 195, 0 тис. грн.

 

Умови конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи та фізичні особи – підприємці, які відповідно до вимог чинного законодавства:

мають право надавати соціальні послуги;

відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги».

Такими критеріями є:

наявність статутних документів, цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців), в яких визначено перелік соціальних послуг, затверджений Мінсоцполітики, категорії осіб, яким вони надаються;

дотримання державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб;

відповідний фаховий рівень працівників недержавного суб'єкта, зокрема соціальних працівників, інших фахівців, які надають соціальні послуги, що підтверджується документом про освіту державного зразка;

відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

наявність у працівників недержавного суб'єкта особистих медичних книжок та вчасність проходження обов'язкових медичних оглядів;

наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання соціальних послуг;

наявність програм з навчання для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою набуття ними соціально-побутових навичок.

 

Обсягякісні та кількісні характеристики соціальної послуги (Додаток 2 до оголошення).

 

Порядок та умови подання конкурсної пропозиції

Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають конкурсну пропозицію за формою, згідно з  Додатком 3, в окремому запечатаному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу (зразок оформлення конверту – Додаток 4).

Конкурсна пропозиція із заявою про участь у конкурсі (форма заяви - Додаток 5) складається державною мовою, оформляється учасниками конкурсу відповідно до вимог Департаменту - замовника соціальної послуги та подається йому у паперовій та електронній формі на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу).

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути пронумеровані, прошнуровані та вкладені у папку.

Подана конкурсна пропозиція учаснику конкурсу не повертається.

Конкурсна пропозиція, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядається.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог конкурсу, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 

Перелік документів, що додаються до конкурсної пропозиції

         1. Учасниками конкурсу – юридичними особами:

         копія установчих документів;

         баланс за попередній рік.

         2. Учасниками конкурсу – фізичними особами-підприємцями:

         копії паспорта і податкової декларації про майновий стан і доходи  та/або податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за попередній рік.

 

Строки проведення конкурсу

Конкурс триватиме протягом травня - червня 2018 року.

 

Початок прийому конкурсних пропозицій -  16 травня 2018 року.

Конкурсні пропозиції приймаютьсь щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 9.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 12.45 за адресою: вул. Олександрівська, 48, каб. 20 (приймальня Департаменту), м. Запоріжжя.

 

Кінцевий термін прийому конкурсних пропозицій -   18 червня 2018 року.

Конкурсна документація, надана після закінчення встановленого терміну, не розглядатиметься.

        

Форму конкурсної пропозиції та необхідні консультації з питань її оформлення можна отримати за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 46, кімната 5, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 9.00 до 12.00 год., з 13.00 до 16.00 год.; електронною поштою: zahistzn@ukr.net.

Форма конкурсної пропозиції та вимоги до її оформлення містяться у даному оголошенні, а також розміщені в мережі Інтернет (на веб-сайті Департаменту за адресою: dszn-zoda.gov.ua

Контактною особою з питань заповнення конкурсної пропозиції (крім кошторису) є Носик Ірина Вікторівна, контактний тел.: (061) 764 46 47, адреса електронної пошти: zahistzn@ukr.net

Контактною особою з питань заповнення та формування фінансових документів є Бурдаш Наталія Михайлівна, контактний тел.: (061) 764-27-20, адреса електронної пошти: burdashplan@gmail.com.