Перелік документів для реєстрації волонтерської організації

 1. Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється центральним  органом  виконавчої   влади   у   сфері волонтерської  діяльності (стаття 6 Закону України „Про волонтерську діяльність”).
 2. Центральний орган виконавчої влади у сфері волонтерської діяльності -   Міністерство соціальної політики України (Указ Президента України  від   2 вересня 2013 року № 472/2013 „Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності”).
 3. Для отримання статусу волонтерської організації юридична особа  звертається до Міністерства соціальної політики України з письмовою заявою від імені цієї юридичної особи.
 4. У заяві  зазначаються:
 • назва  юридичної  особи,  яка   бажає отримати  статус  волонтерської організації;  
 • її місцезнаходження;
 • поштова адреса;
 • номери засобів зв'язку,  а також,  за  наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет,  електронної пошти. 
 1. До заяви  також  додаються:
 • витяг  з  Єдиного  державного  реєстру юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  - підприємців;
 • копія статуту (положення) юридичної особи (завірена в установленому порядку).

Увага! Статут (положення)  юридичної особи має містити відомості про напрями діяльності (підпункт 2 пункту 1 статті 11 Закону України „Про громадські об’єднання”), що здійснюються шляхом надання волонтерської допомоги  - роботи та послуги, що безоплатно виконуються з метою підтримки малозабезпечених, безробітних, багатодітних, бездомних,  інших вразливих верств населення (пункт 3  статті 1 Закону України „Про волонтерську діяльність”) тобто має бути зазначено, що громадська організація повинна поширювати свою діяльність не тільки на членів організації, а й на членів громади. 

Надання юридичній особі статусу волонтерської організації здійснюється відповідно до статті 6 Закону України „Про волонтерську діяльність” центральним  органом  виконавчої   влади   у   сфері волонтерської  діяльності.

Згідно з Указом Президента України  від 2 вересня 2013 року № 472/2013 „Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо волонтерської діяльності”   центральним  органом  виконавчої влади   у   сфері волонтерської  діяльності  є  Міністерство соціальної політики України.

Для отримання статусу волонтерської організації юридична особа  звертається до Міністерства соціальної політики України з письмовою заявою від імені цієї юридичної особи.

У заяві  зазначаються:

 • назва  юридичної  особи,  яка   бажає отримати  статус  волонтерської організації; 
 • її місцезнаходження;
 • поштова адреса;
 • номери засобів зв'язку,  а також,  за  наявності, адреси офіційного веб-сайту в мережі Інтернет,  електронної пошти. 

До заяви  також  додаються:

 • витяг  з  Єдиного  державного  реєстру юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  - підприємців;
 • копія статуту (положення) юридичної особи (завірена в установленому порядку).

Надання статусу волонтерської організації здійснюється  на безоплатній основі.         

Відмова

Рішення про відмову  в  наданні  юридичній  особі  статусу волонтерської  організації приймається у разі неподання інформації та  документів,  визначених  частиною  першою  цієї  статті,   або невідповідності поданих документів вимогам цього Закону.

Терміни

Рішення  про надання юридичній особі статусу волонтерської організації або про вмотивовану відмову в  наданні  цього  статусу приймається  не  пізніше  п'яти  робочих  днів  з  моменту  подачі відповідної заяви  і  надсилається  юридичній  особі  у  письмовій формі.

Застереження

Юридичній особі,  якій в установленому цим Законом порядку не надано статус волонтерської організації, забороняється будь-яке використання слів "волонтерська організація" у своєму найменуванні та діяльності.