Присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"

Указом Президента України від 29.06.2001 № 476 «Про почесні звання України» засновано почесне звання України «Мати-героїня».

Відповідно до Положення про почесні звання України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей, присвоюється почесне звання України «Мати-героїня».

Присвоєння почесних звань провадиться указом Президента України. Почесні звання можуть бути присвоєні громадянам України, іноземцям та особам без громадянства.

«Мати-героїня» - жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Висунення кандидатур здійснюється гласно за місцем роботи особи, у трудових колективах установ, організацій, підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання. Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна) рада, організація багатодітних сімей чи місцевий відділ у справах сім'ї та молоді.

Клопотання про присвоєння почесних звань порушується перед відповідним органом чи організацією вищого рівня залежно від підпорядкованості.

Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються
органами місцевого самоврядування, подаються через відповідні обласні державні адміністрації.

Клопотання розглядаються протягом місяця з дати надходження такої заяви.

Необхідно подати жінці:

  • копія паспорта громадянина України;
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • копії документів про освіту дітей;
  • характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо);
  • виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи  відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ;
  • довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років;
  • за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки в розвиток творчих здібностей  дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей.