Інформація про структурні підрозділи обласних та Київської міської державних адміністрацій


з/п
Регіони Повне найменування
структурного підрозділу
Адреса Контактний
телефон, факс
1 вінницька Департамент соціальної політики
вінницької облдержадміністрації
вул. Соборна, 89,
м. вінниця, 21100
(0432) 61-16-36
2 волинська Департамент соціального захисту населення
волинської облдержадміністрації
київський майдан, 9,
м. луцьк
(0332) 246 160
3 Дніпропетровська Департамент соціального захисту населення
Дніпропетровської облдержадміністрації
вул. набережна Перемоги, 26,
м. Дніпропетровськ, 49123
(056) 713-63-43
4 Донецька Департамент соціального захисту населення
Донецької облдержадміністрації
вул. Маяковського, 24,
м. краматорськ
(06264) 6-36-07
5 Житомирська Департамент праці та соціального захисту
населення облдержадміністрації
вул. Черняховського, 105,
м. Житомир, 10005
(0412) 24-08-41
6 Закарпатська Департамент соціального захисту населення
Закарпатської облдержадміністрації
вул. тургенєва, 8,
м. Ужгород, 88000
(03122) 3-52-67
7 Запорізька Департамент соціального захисту населення
Запорізької облдержадміністрації
вул. Дзержинського, 48,
м. Запоріжжя, 69063
(061) 764-36-86
8 Івано-Франківська Департамент соціальної політики
Івано-Франківської облдержадміністрації
вул. л.курбаса, 2,
м. Івано-Франківськ, 76000
(0342) 75-24-67
9 київська Департамент соціального захисту населення
київської облдержадміністрації
вул.Мельникова, 40,
м.київ, 04119
(044) 206-74-86
10 кіровоградська Департамент соціального захисту населення
кіровоградської облдержадміністрації
вул. Чорновола, 38,
м. кіровоград, 25022
(0522) 22-35-64
11 луганська Департамент соціального захисту населення
луганської облдержадміністрації
вул. новикова 15б,
м. Сєвєродонецьк, 93416
(06452) 4-03-04
12 львівська Департамент соціального захисту населення
львівської облдержадміністрації
вул. Митрополита андрея, 10,
м. львів, 79046,
(032) 255-47-96
13 Миколаївська Департамент соціального захисту населення
Миколаївської облдержадміністрації
вул. акіма, 2,
м. Миколаїв, 54003
(0512) 55-00-85
14 одеська Департамент соціального захисту населення
одеської облдержадміністрації
вул. Мечникова 102,
м. одеса, 65007
(048) 785-18-40
15 Полтавська Департамент праці та соціального захисту
населення Полтавської облдержадміністрації
вул. Ціолковського, 47,
м.Полтава, 36023
(0532) 68-12-32
16 рівненська Департамент соціального захисту населення
рівненської облдержадміністрації
вул. Словацького, 1,
м. рівне, 33028
(0362) 63-36-10
17 Сумська Департамент соціального захисту населення
Сумської облдержадміністрації
пров. 9 травня, 2,
м. Суми, 40000
(0542) 60-02-08
18 тернопільська Департамент соціального захисту населення
тернопільської облдержадміністрації
вул. Грушевського, 8,
м.тернопіль, 46021
(0352) 522-151
19 Харківська Департамент праці та соціального захисту
населення Харківської облдержадміністрації
вул. Сумська, 64,
м.Харків, 61200
(057) 700-04-12
20 Херсонська Департамент соціального захисту населення
Херсонської облдержадміністрації
вул.карла Маркса, 13 а,
м. Херсон
(0552) 26-35-37
21 Хмельницька Департамент соціального захисту населення
Хмельницької облдержадміністрації
майдан незалежності, 1,
м.Хмельницький, 29000
(0382) 72-06-14
22 Черкаська Департамент праці та соціального захисту
населення Черкаської облдержадміністрації
вул. Громова, 10,
м. Черкаси, 18033
(0472) 63-37-77
23 Чернівецька Департамент соціального захисту населення
Чернівецької облдержадміністрації
вул. Головна, 245,
м.Чернівці, 58002
(03722) 4-57-03
24 Чернігівська Департамент соціального захисту населення
Чернігівської облдержадміністрації
просп. Миру 116-а,
м.Чернігів, 14028
(4622) 5-38-69
25 м. київ Департамент соціальної політики київської
міської держадміністрації
вул. комарова, 7,
м. київ, 03165
(044) 408-74-54

Учасники бойових дій та інваліди війни мають право
на безоплатне забезпечення санаторно-курортним
лікуванням або одержання компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікуванняЗакон України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” -
Cт. 12, п.3 ; ст 13, п.3.
учасники
бойових дійінваліди
війниінваліди
І та II груп
інваліди
І II групи
Путівки надаються таким категоріям осіб:
інваліди
із захворюваннями нервової системи(з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку)
— відповідно до медичних рекомендацій18-21 день18-21 день
позачергово35 днів
у санаторіях
спінального профілю18-21 день
у санаторіях
неврологічного профілю
Санаторно-курортне
лікування

Інформаційна підтримка
+38 044 280 67 40
www.ulaf.org.ua

Зразок довідки
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Міністерства
охорони
здоров’я
України
14 лютого 2012 року

110

ПоряДок ЗаБеЗПеЧення
Санаторно-кУрортнИМ лІкУванняМ
Для одержання санаторно-курортного лікування потрібно:
1. Стати на облік в структурному підрозділі з
питань соціального захисту населення районних/
держадміністрацій, виконавчих органах міських рад для
санаторно-курортного лікування
2. Подати документи (особисто або через уповноважену
особу) до органу соц. захисту населення за
зареєстрованим місцем проживання або за місцем
фактичного проживання учасника АТО
3. Отримати у працівників органів соцзахисту населення:
ґрунтовну консультацію щодо забезпечення санаторно-
курортним лікуванням
перелік санаторно-курортних закладів, які здійснюють
лікування
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я Форма первинної облікової документації
№070/о Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України Код за ЄДРПОУ №
ДОВІДКА №______
для одержання путівки на санаторно-курортне лікування Ця довідка не замінює санаторно-курортну карту і не дає пацієнту права на санаторно-
курортне або амбулаторно-курортне лікування
1. Видана(прізвище, ім’я, побатькові)
2. Стать: 2.1. Чоловіча2.2. Жіноча (підкреслити)
3. Датанародження|___|___|___|___|___|___|
(число, місяць, рік)
4. Місце проживання хворого
5. Діагноз Код за МКХ-10
5.1. Захворювання, з приводу якого хворий(а) направляється в санаторій
5.2. Основне захворювання або захворювання, яке є причиною інвалідності
5.3. Супутні захворювання
6. Загальні протипоказання для направлення на санаторно-курортне лікування відсутні
Лікуючий лікар____________________
(підпис)
7. Рекомендовано:
7.1. Санаторно-курортне лікування в санаторії (санаторії-профілакторії)
(вказати профіль)
7.2. Амбулаторно-курортне лікування
7.3. Оздоровлення в санаторії-профілакторії
8. Рекомендоване місце лікування:
місцевий санаторій (поза курортом)
курорт (и)
(вказати рекомендовані курорти)
9. Рекомендована пора року: взимку, весною, влітку, восени (підкреслити)
10. Лікуючий лікар (прізвище, ім’я, побатькові) (підпис)
11. Завідувач відділення (прізвище, ім’я, побатькові) (підпис)
12. Голова ЛКК (прізвище, ім’я, побатькові) (підпис)
Довідка дійсна протягом12 місяців з часу видачі.
Довідка подається для одержання путівки на санаторно-курортне лікування. Після одержання путівки необхідно звернутися за санаторно-курортною картою в заклад охорони здоров'я, який видав довідку.
Дата видачі|___|___|___|___|___|___| М.П.
(число, місяць, рік)
Перелік Документів
. паспорт (копія та оригінал);

. заява про видачу путівки;

. медична довідка лікувальної установи за формою
№ 070/о (зразок на стор. 3);

. копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни
та документ, що підтверджує безпосереднє залучення
особи до виконання завдань антитерористичної операції
в районах її проведення.