Індекс реальної заробітної плати в області у І кварталі 2019 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

12.06.2019

Індекс реальної заробітної плати в області у І кварталі 2019 року (по відношенню до попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 114,6 % проти 110,9 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 1 місце серед регіонів України проти 4 місця за підсумками 2018 року.

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника області за січень-березень 2019 року по відношенню до відповідного періоду 2018 року зросла на 24,4 % і склала 9709 грн. Це становить 100,8 % від середнього її розміру по Україні (9629 грн.). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,3 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4 173 грн.) та в 5,1 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (1 921 грн.).

Слід зазначити, що в 2019 році другий рік поспіль зростання середньої заробітної плати в області відбувається випереджаючими загальнодержавний показник темпами. Так, у звітному періоді цей показник в області склав 124,4 % проти 120,8 % в середньому по Україні. Значний вплив на збільшення рівня заробітної плати в регіоні мали високі темпи росту заробітної плати в промисловій галузі – 132,2 % проти середньогалузевого показника по Україні – 125,8 %. Станом на 01.04.2019 на промислових підприємствах області працювало понад 139,7 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 12800 грн.

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: професійна, наукова та технічна діяльність (110,6 % проти 133,4 %), охорона здоров’я та надання соціальної допомоги (115,5% проти 120,5%), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (117,8 % проти 121 %), сільського господарства, лісового та рибного господарств (118,1 % проти              121,3 %), державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (116,9 % проти 119,1 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання

У територіальному розрізі, найвищу заробітну плату в області отримували працівники підприємств м. Енергодар (21758 грн., або 224,1 % до середнього рівня по області), Василівського району (11019 грн., або 113,5 %), м. Запоріжжя (9975 грн., або 102,7 %).

Найнижчою була заробітна плата працюючих у Приазовському (5769 грн., або 59,4 % від середньої по області), Бердянському (5868 грн., або 60,4 %) та Веселівському (5878 грн., або 60,5 %) районах області.

При цьому, найвищі темпи зростання середньої заробітної плати в січні-березні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалися в м. Енергодар (153,3 % проти 124,4 % в середньому по області), Василівському (131 %) та Пологівському (129,1 %) районах області.

Найнижчі по області темпи росту середньої заробітної плати зафіксовані у                            Токмацькому (105,3 %), Приазовському (108,9 %), Новомиколаївському (111,4 %) районах і в м. Бердянськ (112,4 %) (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році -> Заробітна плата в січні-листопаді 2018 року за видами економічної діяльності).