Індекс реальної заробітної плати в області в січні-травні 2019 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

11.07.2019

Індекс реальної заробітної плати в області за січень-травень 2019 рік (по відношенню до попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 112,7 % проти 110,1 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 3 місце серед регіонів України проти 4 місця за підсумками 2018 року.

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-травні 2019 року становила 9 923 грн., що склало 100,5 % від розміру по Україні (9 878 грн.). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,4 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4 173 грн.) та в 5,2 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (1 921 грн.).

Слід зазначити, що в січні-травні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року темпи росту заробітної плати в області на 2,5 в.п. перевищували загальнодержавний показник (122,6 % проти 120,1 %) та були на 3 місці серед регіонів України. Значний вплив на збільшення рівня заробітної плати в регіоні мали високі темпи росту заробітної плати в промисловій галузі області – 129,4 % проти 120,1 % у цій галузі по Україні (для довідки: у промисловості області зайнято 139,2 тис. осіб, або            39,4 % середньоспискової чисельності працюючих).

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: професійна, наукова та технічна діяльність (106,2 % проти 124,7 %), сільського господарства, лісового та рибного господарств (113,7 % проти     118,1 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році -> Заробітна плата в січні-листопаді 2018 року за видами економічної діяльності).