Індекс реальної заробітної плати в області в січні-серпні 2018 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

09.10.2018

Індекс реальної заробітної плати в області за січень-серпень 2018 року (по відношенню до відповідного періоду попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 114,3 % проти 112,8 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 5 місце серед регіонів України проти 22 місця за підсумками 8 місяців 2017 року (116,2 % проти 119 %).

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-серпні 2018 року становила 8 389 грн., що склало 98,1 % від розміру по Україні (8 550 грн.). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,2 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3 723 грн.) та в 4,6 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (1 841 грн.).

У січні-серпні 2018 року темпи зростання заробітної плати на підприємствах області (порівняно з аналогічним періодом попереднього року) перевищували аналогічний показник по Україні на 1,6 в.п. - 127,6 % проти 126 %. За вказаним показником область зайняла 7-е місце серед регіонів України проти 22-ого місяця за січень-серпень 2017 року (134,6 % проти 137,2 %).

З початку 2018 року темпи росту заробітної плати працівників промисловості області випереджали показник у відповідній галузі України, що позитивно позначилось на стані оплати праці в регіоні за цей період. Так, перевищення темпів зростання заробітної плати у промисловості області над загальнодержавним показником склало 3,4 % (130,3 % проти 126,9 %), тоді як в січні-серпні попереднього року це співвідношення складало 125 % проти 128,8 %. Наразі на промислових підприємствах області працює понад 141,3 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 10 462 грн.

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (123,9 % проти 130,1 %), операцій з нерухомим майном (120,6 % проти 124,5 %), сільського господарства, лісового та рибного господарств (122,3 % проти 125,7 %), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (122,1 % проти 124,1 %), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (127,5 % проти 129,3 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньоголузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році -> Заробітна плата в січні-серпні 2018 року за видами економічної діяльності).