Індекс реальної заробітної плати в області в січні-листопаді 2018 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

09.01.2019

Індекс реальної заробітної плати в області за січень-листопад 2018 року (по відношенню до відповідного періоду попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 114,8 % проти 112,8 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 5 місце серед регіонів України проти 22 місця за підсумками 2017 року.

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-листопаді 2018 року становила 8 573 грн., що склало 98,4 % від розміру по Україні (8 711 грн.). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,3 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3 723 грн.) та в 4,7 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (1 841 грн.).

У січні-листопаді 2018 року темпи зростання заробітної плати на підприємствах області (порівняно з аналогічним періодом попереднього року) перевищували аналогічний показник по Україні на 2 в.п. - 127,3 % проти 125,3 %. За вказаним показником область зайняла 5-те місце серед регіонів України.

З початку 2018 року темпи росту заробітної плати працівників промисловості області випереджали показник у відповідній галузі України, що позитивно позначилось на стані оплати праці в регіоні за цей період. Так, перевищення темпів зростання заробітної плати у промисловості області над загальнодержавним показником склало 4,5 %                (131 % проти 126,5 %), тоді як в січні-листопаді попереднього року це співвідношення складало 125,8 % проти 129,2 %. Наразі на промислових підприємствах області працює понад 140,7 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 10 791 грн.

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (123,7 % проти 129,2 %), операцій з нерухомим майном (121,2 % проти 123,3 %), сільського господарства, лісового та рибного господарств (120,4 % проти 125,8 %), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (120,3 % проти 123,4 %), діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (128,3 % проти 129,7 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році -> Заробітна плата в січні-листопаді 2018 року за видами економічної діяльності).