Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області у січні-липні 2019 року продовжував випереджати відповідний показник по державі

09.09.2019

Індекс реальної заробітної плати в Запорізькій області за січень-липень 2019 року (по відношенню до попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 112,2 % проти 109,7 %. Це дозволило області за показником «індекс реальної заробітної плати» посісти 4 місце серед регіонів України.

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-липні 2019 року становила 10 177 грн., що склало 100,2 % від розміру по Україні (10 161грн.). Середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,4 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (4 173 грн.) та в 5,1 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (2 007 грн.).

Слід зазначити, що в січні-липні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року темпи росту заробітної плати в області на 2,4 відсоткових пункти перевищували загальнодержавний показник (122,1 % проти 119,7 %) та були на 3-4 місці серед регіонів України. Значний вплив на збільшення рівня заробітної плати в регіоні мали високі темпи росту заробітної плати в промисловій галузі області – 128,3 % проти 124,5 % у цій галузі по Україні (для довідки: у промисловості області зайнято 138,5 тис. осіб, або 39,2 % середньоспискової чисельності працюючих).

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: професійна, наукова та технічна діяльність (104,7 % проти 123,1 %), державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (112,6 % проти 116,6 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньогалузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання                 (сайт ДСЗН облдержадміністрації: Головна -> Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році -> Заробітна плата в січні-липні 2019 року за видами економічної діяльності).