Про XIV Міжнародну науково - практичну конференцію «Виклики та перспективи розвитку економіки на світовому, державному та регіональному рівнях»

07.11.2019

07 листопаду 2019 року в Запоріжжі розпочала роботу XIV Міжнародна науково - практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях».

У складі організаційного комітету конференції науковці Міністерства освіти і науки України; Запорізького національного університету; Національної академії наук вищої освіти України; Академії економічних наук України; Всеукраїнської спілки вчених - економістів; Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; ДВИЗ «Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара, Східноєвропейського університету економіки і менеджменту; Вармінсько -Мазурського університету, Польща; Економічного університету у Познані, Польща; Інституту розвитку міжнародної співпраці, Польща; Казахського національного педагогічного університету ім. Абая; Казахського університету «Нархоз», Казахстан; Навчального комплексу Сан Март Шавань, Франція.

Працюють секції конференції:

  • Секція 1. Теоретико - методологічні засади розвитку нової економіки в Україні та на рівні регіонів.
  • Секція 2. Проблеми та перспективи соціально - економічного розвитку світового господарства в умовах глобалізації.
  • Секція  3.  Сучасні проблеми обліку, аналізу і аудиту економічної діяльності в Україні.
  • Секція 4. Пріоритети модернізації фінансової системи країни в умовах євроінтеграційних процесів.
  • Секція 5.  Моделювання соціально - економічних процесів та систем в умовах невизначеності.
  • Секція 6.    Розвиток трудового потенціалу і маркетингові технології в умовах інноваційних змін в економіці.
  • Секція 7. Управління економічним розвитком регіонів та держави як складова національної безпеки України.

На пленарному засіданні з привітальним словом до учасників заходу звернувся проректор з наукової роботи Запорізького національного університету Васильчук Г.М. Також вітали запрошених на конференцію декан економічного факультету Запорізького національного університету, Голова постійної комісії Запорізької обласної ради з питань економічного розвитку, інвестицій, регуляторної політики та підприємництва; директори Департаменту фінансів облдержадміністрації,  Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради; Начальник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації; Генеральний директор Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області.

Від Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації взяла участь у конференції начальник відділу оздоровлення, сімейної, гендерної політики і протидії торгівлі людьми Дроздова О.М.

У пленарних доповідях були висвітлені теми: Інвестування, імпакс - інвестування, як фактору розвитку економіки; Трансформація компетентності засобів управління змінами в сучасних наукових бібліотеках; Формування політики обліку в компанії; Цифрова  трансформація процесів: Старі побоювання та нові можливості; Організаційні засади облікового забезпечення суб’єктів господарювання України; Прогнозування бізнес клімату країн засобами нейромережевих технологій та інші. З особливим інтересом  та увагою учасники конференції слухали колег -  науковців з Литви та Казахстану.

Цікаві і актуальні доповіді прозвучали в секціях.