За підсумками 5 місяців 2018 року область за рівнем реальної заробітної плати впевнено залишається в п’ятірці регіонів України

06.07.2018

Індекс реальної заробітної плати в області за січень-травень 2018 року (по відношенню до відповідного періоду попереднього року) був вищим за аналогічний показник по Україні – 113,8 % проти 111,8 %, що, в свою чергу, дозволило області за цим показником залишитися на 4-ому місці серед регіонів України (після Дніпропетровської – 115,6 %, Винницької – 114,6 % та Житомирської – 114,5 % областей).

За даними органів державної статистики середньомісячна номінальна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника в області в січні-травні 2018 року становила 8 092 грн., що склало 98,4 % від розміру по Україні (8 225 грн.). За підсумками 5 місяців 2018 року середня заробітна плата по області перевищувала розміри соціальних гарантій: в 2,2 раза – законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати (3 723 грн.) та в 4,6 раза – прожитковий мінімум для працездатних осіб (1 762 грн.).

У січні-травні 2018 року темпи зростання заробітної плати на підприємствах області (порівняно з аналогічним періодом попереднього року) перевищили аналогічний показник по Україні на 2,4 в.п. - 129,1 % проти 126,7 %. В результаті за вказаним показником область не поступилася 6-им місцем серед регіонів України після Дніпропетровської (130,4 %), Донецької (129,6 %), Закарпатської (129,5 %), Вінницької та Житомирської (129,3 %) областей. Для порівняння: в січні-травні 2017 року за темпами зростання заробітної плати область посідала 21-е місце (134 % проти 136,8 %).

У січні-травні 2018 року темпи росту заробітної плати працівників промисловості області знову випереджали відповідний показник в промисловості України, що в цілому позитивно позначилось на стані оплати праці в області за цей період. Так, перевищення темпів зростання заробітної плати у названій галузі над загальнодержавним показником склало 4,1 % (131,7 % проти 127,6 %), тоді як за підсумками 5 місяців попереднього року значення середньогалузевого показника по області не досягало державного рівня – 124,1 % проти 127,7 %. Зазначимо, що на промислових підприємствах області наразі працює понад 142 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 10 121 грн.

Поряд з цим, в окремих сферах економічної діяльності в області, де середньомісячна заробітна плата вже тривалий час залишається нижчою, ніж по державі, темпи її росту продовжували відставати від середньогалузевих показників по Україні, зокрема в сферах: адміністративного та допоміжного обслуговування (124,1 % проти 128,8 %), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (127,7 % проти 132,1 %) та у фінансовій та страховій діяльності (124,1 % проти 128,9 %). В інших галузях, де заробітна плата була меншою за середньоголузевий показник по Україні, намітилися позитивні зрушення щодо темпів її зростання (Заробітна плата в січні-травні 2018 року за видами економічної діяльності).

Крім того, для відома та використання в роботі на сайті Департаменту розміщено інформацію про стан оплати праці в області у І кварталі 2018 року у розділі: Праця та зайнятість населення -> Оплата праці -> Заробітна плата працівників області -> Аналітична довідка про стан оплати праці в області у І кварталі 2018 року.