До уваги осіб з інвалідністю, з числа учасників АТО

Інформуємо про перелік державних соціальних програм соціального захисту інвалідів, що реалізовуються коштом Фонду соціального захисту інвалідів.

1) надання  фінансової  допомоги  на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази  (з  метою  забезпечення соціальної,  трудової та професійної реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів):

 • реабілітаційних установ   для   інвалідів,   дітей-інвалідів, навчально-виробничих  майстерень  (класів,  кабінетів) інтернатних установ,  відділень  реабілітації  інвалідів  та   дітей-інвалідів управлінь  праці та соціального захисту населення,  територіальних центрів соціального обслуговування  (надання  соціальних  послуг), санаторних    закладів   для   інвалідів,   клініки   Українського науково-дослідного інституту  протезування,  протезобудування   та відновлення  працездатності,  стаціонарів  первинного  і складного протезування   казенних    і    державних    протезно-ортопедичних підприємств,   що   належать   до  сфери  управління  Міністерства соціальної політики; 
 • спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) I-III ступеня,  санаторних шкіл  (шкіл-інтернатів)  I-III ступеня,  навчально-реабілітаційних центрів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, у яких навчаються  учні  та  студенти  з  числа  інвалідів  (у тому числі забезпечення професійно-діагностичним, медичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів).  Перелік зазначених   обладнання,  літератури  та  аудіозаписів  затверджує Міністерство соціальної політики; 

2) фінансування        заходів,        спрямованих         на фізкультурно-спортивну   реабілітацію   інвалідів   (за   поданням Національного комітету спорту інвалідів).  Форму розрахунку витрат на зазначені заходи затверджує Міністерство соціальної політики; 

3) надання підприємствам,  установам та організаціям,  у тому числі   підприємствам,   організаціям   громадських    організацій інвалідів, фізичним   особам,  які  використовують  найману  працю (далі - роботодавці),  цільової позики (на  поворотній  основі  із строком  повернення  до  трьох  років) на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів; 

4) фінансування витрат на: 

 • професійне навчання   (професійну   підготовку,    підвищення кваліфікації  та  перепідготовку)  інвалідів,  які зареєстровані в установленому порядку в державній службі зайнятості як  безробітні та  відповідно  до  законодавства  не  мають  права  на  отримання допомоги по безробіттю, у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації  інвалідів  для  здобуття  професії  за  направленням державної служби зайнятості; 
 • професійне навчання молоді з числа інвалідів після закінчення загальноосвітніх  навчальних  закладів  на спеціалізованих робочих місцях на підприємствах,  в організаціях  громадських  організацій інвалідів  за наявності в них ліцензії на надання освітніх послуг, крім випадків, передбачених законодавством; 

5) надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі: 

 • інвалідам I і II групи - шляхом передплати одного друкованого періодичного видання на рік на одного інваліда  (сім'ю  інваліда), засновником   (засновниками)   якого  є  всеукраїнська  громадська організація інвалідів.  Перелік  цих  друкованих  видань  визначає Міністерство соціальної політики; 
 • бібліотекам, клубам,     навчально-інформаційним     центрам, редакціям періодичних видань,  будинкам звукозапису і  друку,  які засновані  громадськими організаціями інвалідів,  реабілітаційному центру  УТОС  -   для   придбання   спеціального   обладнання   та адаптованого для інвалідів по зору програмного забезпечення; 
 • інвалідам шляхом оплати: 
  • протезно-ортопедичним   підприємствам   вартості  технічних засобів  реабілітації  (протезно-ортопедичних  виробів  підвищеної складності); 
  • вартості  їх  навчання  та  перекваліфікації  у  навчальних закладах,  центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії; 
 • підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів для: 
  •  здійснення     заходів     щодо     фізкультурно-спортивної реабілітації   інвалідів,   створення  умов  для  занять  фізичною культурою і спортом (за  поданням  Національного  комітету  спорту інвалідів); 
  •  технічного    оснащення    діючих    робочих    місць   для працевлаштування інвалідів; 
  •  створення   на    робочому    місці    інваліда    належних санітарно-гігієнічних,   виробничих  і  технічних  умов  згідно  з індивідуальною програмою реабілітації інваліда; 
  •  технічного  переоснащення  виробництва  з  метою  створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів; 
 • підприємствам, організаціям      громадських      організацій інвалідів,  центрам  професійної  реабілітації  інвалідів  -   для випуску  спеціальної  літератури та аудіозаписів (у тому числі для професійної   підготовки   інвалідів)   з   метою   комплектування бібліотек; 
 •      роботодавцям -  для  створення  спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів; 

6) надання  роботодавцям  дотації  на  створення  спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів,  які зареєстровані у державній службі зайнятості як безробітні; 

7) забезпечення  функціонування  всеукраїнських,   державних, міжрегіональних   центрів  професійної  реабілітації  інвалідів  і державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

8) надання  підприємству, установі,  організації (крім бюджетних і  неприбуткових),  у  тому числі підприємству, організації громадських організацій інвалідів, фізичній  особі,  яка   використовує   найману   працю   (далі   - роботодавець),  дотації на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,  зареєстрованих  у  державній  службі   зайнятості   як безробітні.